ISSN:2149-0821

LÜBNAN’DA SİVİL TOPLUM KÜLTÜRÜ VE KÜRT ORGANİZASYONLARI


Devlet, otoritenin kısıtlandığı veya gerçek anlamda bütünleşmesini doğru bir şekilde yapamadığı dönemlerde bir dizi örgütlenmelere alan açmıştır. Bu bağlamda Lübnan, Kürt örgütsel faaliyetlerini organize etmek açısından cazip bir yer haline gelmiştir. Kürtler, büyük ölçüde etnik-dilsel ve bölgesel kimlikler arasında bölünmüş, feodal ve geleneksel toplumdan aldıkları mirası, Lübnan sivil toplum kültüründe sürdürmektedir. Kürtlerin uzun süredir devam eden kabile bölünmeleri, dernek üyelerinin etnik-bölgesel kompozisyonuna yansımaktadır. Bu makalede, modern Lübnan’da sivil toplum kültürünün nasıl geliştiğini, Kürtlerin, etnik statülerin, kabile ve radikal örgüt bağlarının örgütlenmelerine nasıl sirayet ettiği ortaya konulmak istenmiştir. Makale, kendilerini Türk Arapları olarak bilinen Mardinliler dışındaki Lübnan’daki Kürtlerin STK aracılığıyla faaliyetlerindeki bölgesel ve küresel iş birliklerini de anlamayı amaçlamaktadır.


Keywords


Lübnan, Kürt, STK, Örgütlenme.

Author: Mehmet ÇELİK
Number of pages: 276-284
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32598
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.