ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

ANNE BABALARI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN BOŞANMA SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİNİN GELİŞİMSEL, İLİŞKİSEL ve ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA


Bu çalışmada, anne babası boşanmış çocukların deneyimleri ve bu tür bir yaşam geçişi sırasında oluşturdukları anlamlar açısından boşanmanın kendileri ve çevrelerinde oluşturduğu durum ve etkileri yüz yüze görüşme yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018 ve 2019 yılları arasında Ankara’da özel bir danışmanlık merkezine başvurmuş, anne babası boşanmış çocuklardan (n=19) oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaya katılan anne babası boşanmış olan çocukların 7-13 yaş aralığında olduğu; % 68’inin (n=13) kız, % 32’sinin (n=6) erkek olduğu; % 58’inin (n=11) kardeşinin olduğu, % 42’sinin (n=8) tek çocuk olduğu; anne babası boşandıktan sonra % 80’inin (n=15) annesiyle, % 10’unun (n= 2) teyze veya halası ile, % 10’unun (n=2) babasıyla yaşadığı öğrenilmiştir. Çocukların boşanmanın tanımını ve nedenlerini yaşlarıyla ilişkili olarak somut ve anlaşılır olarak yapabildikleri görülmüştür. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğunun anne babalarının boşanma öncesi ve sonrası ilişkilerinin iyi olmadığını ve kavga ettiklerini belirtmiştir. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğunun yaşamlarında ev, okul ve şehir değişikliği gibi önemli değişikliklerin meydana geldiği, maddi anlamda sıkıntılarının arttığı öğrenilmiştir. Bu çalışmada yer alan çocukların büyük çoğunluğunun anneleriyle olan ilişkilerini babalarına göre daha iyi tanımlamışlardır. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Boşanma, boşanma ve çocuk, anne babası boşanmış çocuklar

Yazar: Kızbes Meral KILIÇ - Fatma KIRIMLI TAŞKIN - Hasan Tahsin KILIÇ
Sayfa Sayısı: 258-275
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5210
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.