ANNE BABALARI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARIN BOŞANMA SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİNİN GELİŞİMSEL, İLİŞKİSEL ve ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
INVESTIGATION of the DIVORCE CHILDREN’s EXPERIENCES in DIVORCE PROCESS in the CONTEXT of DEVELOPMENTAL, RELATIONAL and ENVIRONMENTAL VARIABLES: A QUALITATIVE STUDY

Author : Kızbes Meral KILIÇ - Fatma KIRIMLI TAŞKIN - Hasan Tahsin KILIÇ
Number of pages : 258-275

Abstract

Bu çalışmada, anne babası boşanmış çocukların deneyimleri ve bu tür bir yaşam geçişi sırasında oluşturdukları anlamlar açısından boşanmanın kendileri ve çevrelerinde oluşturduğu durum ve etkileri yüz yüze görüşme yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018 ve 2019 yılları arasında Ankara’da özel bir danışmanlık merkezine başvurmuş, anne babası boşanmış çocuklardan (n=19) oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaya katılan anne babası boşanmış olan çocukların 7-13 yaş aralığında olduğu; % 68’inin (n=13) kız, % 32’sinin (n=6) erkek olduğu; % 58’inin (n=11) kardeşinin olduğu, % 42’sinin (n=8) tek çocuk olduğu; anne babası boşandıktan sonra % 80’inin (n=15) annesiyle, % 10’unun (n= 2) teyze veya halası ile, % 10’unun (n=2) babasıyla yaşadığı öğrenilmiştir. Çocukların boşanmanın tanımını ve nedenlerini yaşlarıyla ilişkili olarak somut ve anlaşılır olarak yapabildikleri görülmüştür. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğunun anne babalarının boşanma öncesi ve sonrası ilişkilerinin iyi olmadığını ve kavga ettiklerini belirtmiştir. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğunun yaşamlarında ev, okul ve şehir değişikliği gibi önemli değişikliklerin meydana geldiği, maddi anlamda sıkıntılarının arttığı öğrenilmiştir. Bu çalışmada yer alan çocukların büyük çoğunluğunun anneleriyle olan ilişkilerini babalarına göre daha iyi tanımlamışlardır. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Boşanma, boşanma ve çocuk, anne babası boşanmış çocuklar

Read:1549

Download: 782