ISSN:2149-0821

GÖRSEL SOSYOLOJİK SAHA ARAŞTIRMALARI VE FOTOĞRAF


Sosyal bilimlerde görüntü temelli araştırmalar (image-based research); fotoğraf, film, video gibi görsel malzemelerin esas kaynaklar olarak ele alındığı ve incelendiği araştırmalardır. Görsel çalışmalar (visual studies) genel başlığı altında toplum, kültür, sosyal ilişkiler gibi makro kavramlarla şekillenen araştırmalar, disiplinlerarası ortamdan beslenir. Antropoloji, sosyoloji, medya ve iletişim çalışmaları, kültürel çalışmalar gibi disiplinlerin kavramsal çerçevesinden yararlanır. Görsel sosyolojik (visual sociology) araştırmalar ise, toplumsal yaşamın görsel boyutlarına odaklıdır. Sosyoloji disiplininin teorik ve yöntemsel yaklaşımlarıyla zeminini oluşturur ve toplumların görsel boyutlarıyla nasıl kavranacağı meselesini tartışmaya açar. Bu metinde, görsel sosyolojik yaklaşımlarla yürütülen saha araştırmalarının genel yapısı değerlendirilecektir. Saha araştırmalarında görsel malzemelerin kullanılmasının açtığı yöntemsel tartışmalar vurgulanacaktır. Ardından belli bir toplumsal alanı araştırmak üzere sıklıkla başvurulan fotoğrafik araştırma yöntemleri, seçilen örnekler üzerinden incelenecektir. Görsel çalışmalarda fotoğraf, bir yandan modern toplumların dönüşümlerini, popüler kültürün oluşma sürecini gözlemlemenin aracıdır. Bir yandan da, sosyolojik saha araştırmalarında araştırmaya konu olan öznelerin gündelik yaşamlarına dair detayların değerlendirilmesinde özgünlükleri vardır.


Keywords


Görsel çalışmalar, görsel sosyoloji, saha araştırmaları, fotoğraf

Author: N. Gamze TOKSOY
Number of pages: 362-373
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32610
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.