II.ABDÜLHAMİD VE SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ’NİN KURULUŞU
II. ABDULHAMID AND THE ESTABLISHMENT OF “SANAYI-I NEFISE MEKTEBI” (ART ACADEMY)

Author : Rasim SOYLU
Number of pages : 85-96

Abstract

II. Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yapılan pek çok yenilikte katkısı olan bir padişahtır. Ancak o, klasik saltanat ve hilafet söylemlerinin ötesinde muktedir bir devlet adamı hatta kültür adamı olarak ta ele alınmayı hak etmektedir. Yaşadığı dönemin modern gelişmelerini yakından takip eden, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat alanlarında her türlü yeniliğin anında Osmanlı coğrafyasına da getirilmesini teşvik eder. Sinema, tiyatro, müzik ve güzel sanatlarla bizzat ilgilenir. Küçük yaştan beri aldığı özel eğitimlerin de katkısı ile estetik duyarlılığı çok ileridir. Kendisi bizzat müzik ve resim ile ilgilenmiş ve ahşap sanatlarında nadide eserler üretmiştir. Pek çok alanda modern okullar kurdurduğu gibi güzel sanatlar alanında da günümüze kadar önemini ve değerini koruyan bir sanat akademisi kurdurmuştur. Bütün literatürlerde Türkiye’nin ilk güzel sanatlar eğitim kurumu olan Sanay-i Nefise Mektebi’nin Osman Hamdi Bey tarafından kurulduğu kaydedilir. Ancak okulun kurulmasında II. Abdülhamid’in rolünden hiç bahsedilmez. Oysa Sadrazam İbrahim Edhem Bey’in oğlu Osman Hamdi Bey’i kurulan ilk Arkeoloji Müzesinin başına getiren ve güzel sanatlar akademisinin kurulması için teşvik eden yine bizzat sultanın kendisidir. Gerek Batı dünyası gerekse muhalifleri Sultan II. Abdülhamid hakkında olumsuz imajlar üretir. Osmanlı Devleti’nin pek çok kurumunu devralan yeni Türkiye, ne yazık ki mirasının kökleriyle yeterince bağlantı kuramaz. Ancak 21.yüzyılın postmodern yaklaşımları ile yeni kuşaklar, ideolojik bakış açılarından uzak arayışlarla bilimsel anlamda Osmanlı Devleti’nin kurumsal yapısını ve modernizm çabalarını da ele almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı II. Abdülhamid’in Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulmasındaki rolünü ve katkısını vurgulamaktır. Bu açıdan yakın tarihimizin objektif olarak ele alınması ve Türkiye’nin modern kurumlarının temellerinin akademik olarak incelenmesi önem arz etmektedir.

Keywords

II. Abdülhamid, Sanayi-i Nefise Mektebi, Osman Hamdi Bey, Akademi.

Read:1856

Download: 1089