TÜRK YÖNETİM VE EĞİTİM GELENEĞİNDE AHİ TEŞKİLATI
THE AHI ORGANIZATION IN TURKISH ADMINISTRATION AND EDUCATION TRADITION

Author : Seymen ÖZTÜRK
Number of pages : 621-647

Abstract

Ahilik ve Ahi Teşkilatı, kökleri XIII. Yüzyıla kadar uzanan Anadolu Türk-İslam geleneğidir. Ahilik kültürel, ahlaki, eğitsel, sosyal, ekonomik, askeri, siyasi ve yönetsel boyutları olan bir gelenektir. Ahi teşkilatı, yaklaşık 500 yıl boyunca Anadolu’nun ekonomik, ticari ve sosyal yaşamında etkili olmuştur. Bugün içinde yaşadığımız dünyada; insan ilişkileri yaklaşımı, müşteri memnuniyeti, toplam kalite yönetimi, iş ahlakı, sosyal sorumluluk gibi yaklaşımların bir nevi kökeni sayılabilecek bir anlayışa ve kurallara sahip olan Ahi Teşkilatıdır. İyi bir esnaf olmadan evvel, iyi bir insan olmak gerektiği anlayışı esastır. Ahi Teşkilatı, sadece ekonomik ve sosyal bir görev yerine getirmekle kalmamış, aynı zamanda askeri ve siyasi görevleri de yerine getirmişlerdir. Özellikle ülkenin içinde bulunduğu zor dönemlerde, savaş zamanlarında orduya yardım etmişlerdir. Ülkede birlik ve beraberliğin her daim var olması için çaba göstermişlerdir. Bu kadar çok işlevi yerine getirmiş olan Ahi Teşkilatı’nın anlatıldığı bu çalışmada; Ahilik ve Ahi Teşkilatının kökeni, tarihsel gelişimi, Ahi Teşkilatında eğitim sistemi, yetiştirme usulleri, Ahiliğin temel ilkeleri ve Ahi Teşkilatının fonksiyonları hakkında detaylı ve kuramsal bilgilere yer verilecektir. Böylelikle okuyucuların, Ahi Teşkilatının Türk yönetim ve eğitim kültüründeki yerini ve önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

Keywords

Ahilik, Ahi Teşkilatı, Fütüvvetname.

Read:1574

Download: 581