ISSN:2149-0821

ENGELLİ BİREYLERİN TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ TEMSİLİ


Bu çalışma; engelli bireylerin, dışlanma kavramı kapsamında medyada nasıl edildikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Engellik ve dışlnma kavramları, englliğin giderek arttığı günümüz toplumlarında büyük bir önem arz etmektedir. Bu noktada, engelli bireylerin konumu yerel ve evrensel açıdan kritik hale gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında; medyanın, kitleleri yönlendiren bir gücü olduğuna ve bu güç ile, toplumun normları ve engellilik kavramını birleştirdiğine dikkat etmek gerekir. Bu görüşler dikkate alındığında, bu çalışmanın temelini engellilik kavramı ve ayrımcılık algısının oluşturacağı anlaşılabilir. İlgili örnekleme dair gözlem ve bulgular, bu bağlamda değerlendirilecektir. Çalışmanın örneklemi, Türk Dizisi “Öyle Bir Geçer Bir Zaman Ki” ile sınırlandırılmıştır. Tüm bu değerlendirmelerin, Türkiye’de engelli bireylerin konumlandırılması yönünde bizlere ışık tutması planlanmaktadır.


Keywords


Engelilik, Türk Dizileri, Engellilk ve Medya, Ayrımcılık.

Author: Gizem NALÇAKAR - Şerif ESENDEMİR
Number of pages: 581-596
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32614
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.