FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: AVRUPA PATENT ANTLAŞMASI, AVRUPA PATENT OFİSİ, TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GASTRONOMİ ALANINDAKİ PATENT ÖRNEKLERİ
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: EUROPEAN PATENT AGREEMENT, EUROPEAN PATENT OFFICE, TRADE-INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND GASTRONOMY PATENT EXAMPLES

Author : Hakkı ÇILGINOĞLU
Number of pages : 180-192

Abstract

Fikri mülkiyet hakları giderek uluslararası alanda rekabet boyutu gelişen bir araştırma sahası haline gelmiştir. Ülkeler arası patent rekabeti ulusal patent ofislerinin sadece tescil işleminin yapıldığı ülkede bağlayıcılığı ve geçerliliği bulunması sebebiyle uluslararası alanda geçerli olan patent tescillerine bir yönelmeyi beraberinde getirmiştir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Avrupa Patent Ofisi bu anlamda uluslararası düzeyde çatı kuruluşlar olarak görülmektedir. Bu bağlamda, uluslararası patent mevzuatında yapılan düzenlemeler incelendiğinde özellikle Patent İşbirliği Antlaşması, Avrupa Patent Antlaşması ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşması büyük önem taşımaktadır. EPO istatistiksel verileri ışığında EPC ve PCT çerçevesinde 2014 yılında gönderilen patent başvurularının %26 düzeyindeki oranla ABD’nin ilk sırayı aldığı ve yine %22 düzeyindeki oranla ABD’den gönderilen patentlerin kabul edildiği görülmektedir. Aynı yıl yapılan başvurular incelendiğinde %64’lük oranla Çok-Uluslu İşletmelerin patent başvurusu yaptığı ve dünyada da Samsung firmasının bir numara olduğu, en çok patent başvurusu yapılan alanın medikal teknoloji sahasının olduğu görülmektedir. Avrupa Patent Ofisi (EPO) 2017 Yıllık Raporuna göre patent başvurularında %.3.9’luk bir artış yaşanırken, en fazla başvuru yapan ülkeler ABD (42,300), Almanya (25,490), Japonya (21,712), Fransa (10,559) ve Çin (8,330) olmuştur. En fazla Avrupa patent başvurusunun yapıldığı teknoloji alan tıp teknolojileri iken onu dijital iletişim ve bilgisayar teknolojileri takip etmiştir. Türkiye'den 2016 yılında 510, 2017 yılında ise %74,9’luk artışla 892 adet Avrupa patent başvurusu yapılmıştır.

Keywords

Fikri Mülkiyet Hakları, EPC, EPO, DTÖ TRIPS

Read:1580

Download: 840