ISSN:2149-0821

UZMAN GÖRÜŞLERİ EŞLİĞİNDE VİYOLONSELİN, LİSANS EĞİTİMİ SÜRECİ İLE MESLEKİ HAYAT İÇERİSİNDE EDİNİLEN BİLGİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI


Eğitim, insanın doğumdan ölümüne kadar hayatın her evresinde toplumsal yaşamı etkileyen ve aynı zamanda dönüştüren bir olgu olduğu bilinmektedir. Geçmişten geleceğe var olan bilgilerin aktarılması ancak eğitim sayesinde gerçekleştirilir. Müzik eğitimi ise insanlık için vazgeçilmez bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Müzik kişiye kendini müzikal alanda ifade etme şansı verir. Müzik eğiminde çalgı öğretimi ise önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda viyolonselin, lisans eğitimi süreci ile mesleki hayat içerisindeki edinilen bilgilerin karşılaştırılması ve kullanılan müfredatın gereksinimleri ne doğrultuda karşıladığı irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla uzman görüşlerine başvurulup, elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenip sonuçlar irdelenmiştir.


Keywords


Eğitim, Müzik Eğitimi, Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi

Author: Hasan DELEN - Jiyan AKTAŞ
Number of pages: 260-268
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32617
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.