İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM: A RESEARCH ON THE EMPLOYEES OF THE COURIER COMPANY

Author : Özden İBRAHİMAĞAOĞLU
Number of pages : 153-179

Abstract

Araştırmanın amacı iş tatmini boyutları (içsel tatmin, dışsal tatmin) ile örgütsel sinizm boyutları (bilişsel sinizm, duygusal sinizm, davranışsal sinizm) arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden birinin İstanbul’daki genel müdürlüğünde çalışanlardır. Araştırma sonucunda; iş tatmininin içsel tatmin boyutu ile örgütsel sinizmin bilişsel sinizm boyutu, duygusal sinizm boyutu ve davranışsal sinizm boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Yine, iş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile örgütsel sinizmin bilişsel sinizm boyutu, duygusal sinizm boyutu ve davranışsal sinizm boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

İş Tatmini, Örgütsel Sinizm, Hizmet Sektörü, Kargo Şirketi

Read:1768

Download: 1107