ISSN:2149-0821

İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ: KARGO ŞİRKETİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Araştırmanın amacı iş tatmini boyutları (içsel tatmin, dışsal tatmin) ile örgütsel sinizm boyutları (bilişsel sinizm, duygusal sinizm, davranışsal sinizm) arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden birinin İstanbul’daki genel müdürlüğünde çalışanlardır. Araştırma sonucunda; iş tatmininin içsel tatmin boyutu ile örgütsel sinizmin bilişsel sinizm boyutu, duygusal sinizm boyutu ve davranışsal sinizm boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Yine, iş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile örgütsel sinizmin bilişsel sinizm boyutu, duygusal sinizm boyutu ve davranışsal sinizm boyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.


Keywords


İş Tatmini, Örgütsel Sinizm, Hizmet Sektörü, Kargo Şirketi

Author: Özden İBRAHİMAĞAOĞLU
Number of pages: 153-179
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32618
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.