İFADE OLARAK SANAT’IN DİLİ VE DE STİJL HAREKETİN TİPOGRAFİ YANSIMALARI
THE LANGUAGE OF ART AS AN EXPRESSION AND TYPOGRAPHICAL REFLECTIONS OF DE STIJL MOVEMENT

Author : Mustafa IŞIK
Number of pages : 143-152

Abstract

Günlük yaşantıda ve görsel sanatlarda resim ve yazı düşünce ve duyguları ifade etmede kullanılır. Sanatçı içinde yaşadığı çağın özelliklerinden istifade ederek, bireysel çıkarsamalarını yeteneklerini yaratıcı biçimde ortaya koyar. Sanatçı zihni ve sezgisel olarak dünyayı algılar yeteneği ile özgünlük taşıyan biçimlerle yapıtlarına soyut kavramlar düzeyinde biçimlendirerek ifadeye ulaşır. Bilimde ve sanatta soyut düşünce sanatçıyı kavramsal ve soyut dil kullanmaya zorunlu kıldı. Sanatta Kübizm ile başlayan bu dil De Stijl gibi soyut sanat akımları sanatçıların düşünme ve ifade biçimlerinde kökten değişimlere yol açtı. De Stijl sanatçılarının tipografiye kazandırdığı boyut kendilerinden sonraki ve günümüz sanatçılarına özgün ifade ve biçem kazandırmada ilham vermekte. Sanatçılar Tipografiyle biçim içerik bağlamında bildirişim semantiği, kavram ve kodlarına boyut kazandırma çabası içindedir. Tipografi sanatı günümüz görsel iletişimi dijital bağlamda intermediyer sanatın oluşmasına yol açıyor. Estetik bir toplum olma yolunda topluma değer katacak, beğeni düzeylerini yükseltecek ürünler verme yolunda (Schillerin, estetik birey, estetik toplum, estetik devlet olma yolunda) sanatçıya ve herkese büyük sorumluluk düşer.

Keywords

İletişim, Sanat, Tipografi, De Stijl, Yaratıcılık

Read:1837

Download: 1061