“YUNAN MUCİZESİ” KARŞISINDA TARİHSEL GERÇEKLİK OLARAK MİT
MYTH AS A HISTORICITY IN THE FACE OF “GREEK MIRACLE”

Author : Birdal AKAR
Number of pages : 367-374

Abstract

Antik dönem eserlerinin Türkçeye yapılan tercümeleri, özellikle felsefeciler arasında ciddi tartışma konusudur. Bilindiği gibi, yakın zamana kadar, bu alanda çığır açarak çok değerli eserler vermiş birkaç kişiden ibaret, az sayıda isimden söz edilebiliyordu. Fakat son birkaç yıldır, Türkçeye antik dillerden tercüme faaliyetlerinde sevindirici bir ivmelenme görülmektedir. Bununla birlikte, ölü dillerden yapılan tercümelerde, yaşayan dillere nazaran çok daha büyük sıkıntılar doğabilmektedir. Bu yazı, Epiktetos’un modern dillere yapılmış birkaç farklı tercümesinden hareketle, antik dillerdeki metinleri tercüme ederken karşılaşılan bazı sıkıntıları örneklemeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Antik felsefe, felsefi dil, tercüme, Epiktetos

Read:1079

Download: 614