ERİCH FROMM’UN SAHİP OLMAK, OLMAK VE ÖZGÜRLÜK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE: İNSAN DOĞASINI AÇIKLAMAK
THE ERİCH FROMM WORKS HAVE TO BE, TO BE, FREEDOM FROM CONCEPT ACCORDING TO: HUMAN NATURE EXPLAIN

Author : Büşra İPEK
Number of pages : 648-662

Abstract

Erich Fromm’un eserlerindeki temel kavramlardan yola çıkarak oluşturulmuş bu çalışma, insan doğasını anlama ve açıklama üzerine hazırlanmıştır. Kavramlar, Fromm’un anlayışına uygun olarak kitaplardan tanımlanmış, ek bilgiler için; hayatı, kariyeri, yaşamı gibi alanlar için kalitesi dikkate alınan internet ağlarındaki bilgilere başvurulmuştur. Çalışmanın içeriğinde açıklanması belirlenen temel konular, insan doğasındaki kaçışın nedenlerini ve kaçış mekanizmalarını ortaya koymak, insanın ruhsal yapısındaki evrimsel ihtiyaçları belirlemek ve insanların doğa ile kendi türü arasındaki sorumluluklarını açıklamaktır. Ayrıca toplumsal düzlemdeki dönüşümlerin, insanın kimlik bilincini şekillendirmedeki etkilerini ortaya koymak, böylece insanın değişim sürecine ışık tutacak bilgileri sentezlemeyi hedeflemektedir. Başlıkta belirtilen sahip olmak, olmak ve özgürlük kavramları üzerinde durulduğu için çalışmaya dahil edilen en temel eserler: Özgürlükten Kaçış, Sahip Olmak ya da Olmak ve Olma Sanatı üzerinde durulmuştur. Çalışma sırasında Fromm’a yöneltilen eleştiriler sonuç kısmında değerlendirilmiştir. Eleştiriler çoğu zaman Fromm’un ortaya çıkarttığı ilkelerin sistematik olmadığı yönünde belirlense de Fromm insan doğasındaki karmaşayı açıklamada hala önemli kuramcıların başında gelmektedir.

Keywords

İnsan doğası, özgürlük, sahip olmak, insani ihtiyaçlar, değişim

Read:903

Download: 515