ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

ERİCH FROMM’UN SAHİP OLMAK, OLMAK VE ÖZGÜRLÜK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE: İNSAN DOĞASINI AÇIKLAMAK


Erich Fromm’un eserlerindeki temel kavramlardan yola çıkarak oluşturulmuş bu çalışma, insan doğasını anlama ve açıklama üzerine hazırlanmıştır. Kavramlar, Fromm’un anlayışına uygun olarak kitaplardan tanımlanmış, ek bilgiler için; hayatı, kariyeri, yaşamı gibi alanlar için kalitesi dikkate alınan internet ağlarındaki bilgilere başvurulmuştur. Çalışmanın içeriğinde açıklanması belirlenen temel konular, insan doğasındaki kaçışın nedenlerini ve kaçış mekanizmalarını ortaya koymak, insanın ruhsal yapısındaki evrimsel ihtiyaçları belirlemek ve insanların doğa ile kendi türü arasındaki sorumluluklarını açıklamaktır. Ayrıca toplumsal düzlemdeki dönüşümlerin, insanın kimlik bilincini şekillendirmedeki etkilerini ortaya koymak, böylece insanın değişim sürecine ışık tutacak bilgileri sentezlemeyi hedeflemektedir. Başlıkta belirtilen sahip olmak, olmak ve özgürlük kavramları üzerinde durulduğu için çalışmaya dahil edilen en temel eserler: Özgürlükten Kaçış, Sahip Olmak ya da Olmak ve Olma Sanatı üzerinde durulmuştur. Çalışma sırasında Fromm’a yöneltilen eleştiriler sonuç kısmında değerlendirilmiştir. Eleştiriler çoğu zaman Fromm’un ortaya çıkarttığı ilkelerin sistematik olmadığı yönünde belirlense de Fromm insan doğasındaki karmaşayı açıklamada hala önemli kuramcıların başında gelmektedir.


Anahtar Kelimeler


İnsan doğası, özgürlük, sahip olmak, insani ihtiyaçlar, değişim

Yazar: Büşra İPEK -
Sayfa Sayısı: 648-662
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5242
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.