ISSN:2149-0821
Giriş Yap Üye ol

Elazığ İlindeki Yüzme Antrenörlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi


Bu araştırmada yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerinin, antrenörlerin sosyalleşmeleri ve performanslarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Elazığ ilindeki yüzme antrenörlerinden veri toplanmıştır. Araştırma, yüzme branşında görev yapan 39’u erkek 11’i bayan antrenörün iletişim becerisine yönelik algı değişkenlerinin istatistiksel olarak farklılıklarını belirlemeye yönelik betimsel ve karşılaştırmalı bir çalışmadır. Antrenörlere, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmış ve 25 maddeli ölçme aracının beş değişkenli sonucu elde edilmiştir. Bulgulardan, ölçeğin iç tutarlı, benzer ölçek geçerli ve beş faktörlü yapıda olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, İBDÖ’nün yüzme antrenörlerinin iletişim becerilerini belirleyebileceğini göstermiştir. Antrenörlerin İB’ lerine ilişkin bulgular ilk önce betimsel istatistikler halinde daha sonra grupların ortalama puan farkının belirlenmesi için sonuçlar man witney u, kruskal wallis istatistiksel analiz yöntemleri ile sunulmuştur. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi p<.05 olarak seçilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İletişim Becerileri, İletişim Becerileri Ölçeği, Yüzme Antrenörleri

Yazar: Hasan Aykut AYSAN -
Sayfa Sayısı: 285-296
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.5245
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.