ISSN:2149-0821

KARAKALPAK KIZI: KARAKALPAK KÜLTÜRÜNÜN ANALİZİ


Özbekistan içinde özerk bir yönetim ile yer alan Karakalpak Muhtar Cumhuriyetinin kendine has kültürü ve hayat biçimi vardır. Bu küçük ülke hakkında bilgi çok az olmasına rağmen, var olan bilgilerin de ideolojiden dolayı farklı bir biçimde oluşturulduğu açıktır. Karakalpak yazar Tolepbergen Kaipbergenov’un Karakalpak Kızı (1963) adlı romanı ülkenin o zamanki ideolojik bakışıyla şekillenmiştir. Çalışmamızda ilgili roman ile var olan kültürü karşılaştırdık. Bu romanda Bolşevik İhtilali döneminde Karakalpakların Orta Asya bozkırlarındaki hayatı anlatılmaktadır. Fakat romanda anlatılan olaylarda Karakalpaklara ait gelenek ve kültür tam olarak yansıtılmamıştır. Bu çalışmada Karakalpak kültürü ve Kaipbergenov’un Karakalpak Kızı adlı romanı arasındaki farklılıklar incelenmektedir. Bu çalışmada, Karakalpak toplumundan gelen örneklere bakılarak kadınların rolü ve Karakalpak halk kültürü incelenmiştir.


Keywords


Karakalpakistan, Tolepbergen Kaipbergenov, Karakalpak Kızı, Karakalpak kültürü

Author: Victoria Bilge YILMAZ
Number of pages: 243-250
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.32632
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.