ISSN:2149-0821

KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI ve TÜRKİYE’DE ÇEVRE EĞİTİMİNİN DURUMU


Çevre sorunları, küreselleşmenin bir sonucu olarak çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde tartışılan bu sorunlar, tüm insanlığı ilgilendiren çözümler beklemektedir. Farklı bilim dallarının konuya bakışı, konuya disiplinler arası olma niteliği kazandırmıştır. Niteliksel yöntemle yürütülen bu betimsel çalışmanın amacı, küresel ve yerel bazdaki çevre sorunlarından yola çıkarak Türkiye’deki çevre eğitimin durumunu genel hatlarıyla ortaya koymaktır. Bu bağlamda öncelikle çevre tanımı ve ulusal ve küresel çevre sorunları ile ilgili bilgi aktarımı yapılacaktır. Daha sonra çevre ahlakından İslamiyet’in çevreye bakışına geçilecektir. Metnin ana konusu olan çevre eğitimi, eğitim programları ve akademik çalışmalar bağlamında değerlendirilerek bir takım çözüm önerileri sunulacaktır.


Keywords


Çevre Sorunları, Çevre Ahlakı, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre Eğitimi

Author: Senem GÜRKAN
Number of pages: 525-537
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37027
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.