EBUSSUÛD EFENDİ’NİN MÜKEYYİFÂTLA İLGİLİ FETVÂLARI
SHEIKHULİSLAM EBUSSUUD EFENDİ'S FETWAS ON DELİGHTİNG BEVERAGES

Author : Muhittin ELİAÇIK
Number of pages : 90-95

Summary

Ebussuud Efendi, Osmanlı’nın zirve yüzyılının büyük ve etkili şeyhülislâmlarından olup otuz yıllık meşihatında verdiği binlerce fetva ile birçok müşkülâtı çözmüş, önemli sonuçlara yol açan görüşler serdetmiştir. Divançe oluşturacak kadar şiir yazmış olan Ebussuud Efendi’nin fetvâları arasında hamr, arak, kahve, tütün, esrar, afyon, berş, boza gibi içkilerden oluşan mükeyyifat da önemli bir yer tutmaktadır. Bu tip fetvâlar genellikle kerahiyet, eşribe, had bölümlerinde yer almaktadır. Bu fetvâların arasında manzum olarak verilmiş olanların da bulunduğu ve bunların başka şeyhülislâm veya müftülerin fetvâları ile karışıp iç içe bulunduğu görülebilmektedir. Bu fetvâların bir kısmı edebî yönden de değerli bilgiler ihtiva etmekte, bazı kişi veya olayların bilinmeyen yönlerini ortaya koymaktadır.

Keywords

Ebussuud Efendi, fetvâ, mükeyyifat, hamr, kahve.

Read:787

Download: 334