ISSN:2149-0821

LGBT İÇERİKLİ VİRAL REKLAM VİDEOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ


Pazarlamacılar stratejilerini geliştirirken hedef kitlenin karakteristik özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket etmektedirler. Özellikle reklam tasarımında hedef kitlenin sosyo-demografik özellikleri çok önemlidir. Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim gibi faktörlere göre pazar bölümlendirmesi yapılırken, reklam mesajları da bu doğrultuda belirlenmektedir. Kadın ve erkek olarak isimlendirilen cinsiyet kalıplarına günümüzde diğer cinsiyet grupları da eklenmiş ve LGBT bireylerden oluşan bu gruplar pazarlamacıların dikkatini çekmeye başlamıştır. Günümüzde kazançlı bir pazar olarak görülen LGBT pazarına yönelik artık daha fazla ürün üretilmekte ve reklam kampanyaları düzenlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, LGBT içerikli viral reklam videolarının göstergebilimsel analizini yaparak, ne gibi stratejiler izlendiğini ve bu reklamların içeriklerindeki benzer ve farklı yönlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu doğrultuda; 2018 yılında YouTube’da yer alan LGBT içerikli viral reklam videolarına ulaşılmış ve en çok görüntülenen, beş farklı sektörden markaya ait reklamlar ele alınarak göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; bu reklamlarda genel olarak, LGBT bireylerin toplumun bir parçası olduğunun, diğer bireylerle ya da çiftlerle benzer şekillerde yaşadıklarının ve onların yaşantılarına saygı duyulması gerektiğinin vurgulandığı gözlenmiştir. Markaların bu reklamlarla LGBT bireylere yönelik satışları arttırmayı hedefledikleri gibi, farkındalık yaratmayı ve bu bireyleri desteklediklerini göstermeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.


Keywords


LGBT Bireyler, Viral Reklam, Göstergebilimsel Analiz

Author: Pınar AYTEKİN - Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ
Number of pages: 46-62
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37306
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.