ISSN:2149-0821

MİHAİL ŞOLOHOV’UN “ŞİBALOK” KARAKTERİZASYONUNDA SİMGESEL ŞİDDET VE KAHRAMANIN FAİLLİĞİ


Bu çalışmada, Nobel ödüllü Rus yazar Mihail Aleksandroviç Şolohov’un (1905-1984) “Don Hikâyeleri” (Donskiye rasskazı) adlı eserinde yer alan erken dönem öykülerinden “Şibalok’un Dölü”nde (Şibalkovo semya) yaşamın içinden bir olgu olarak şiddet, gerçekliğin edebî metne dolaysız aktarılmasıyla belirlenen “yansıtma kuramı” ekseninde ele alınacaktır. Çalışma, edebî eserin özgün estetik değerlerinin oluşturulması sürecinde, kadına yönelik şiddetin kahramanın söylemleri yoluyla olağan ve meşru gösterilmesi problemini tartışmayı ve egemen söylemin kadının toplumdaki ikincil konumunu yeniden üreten bir araç olarak işlevsel kılınmasını, ilgili öykü örneğinde soruşturmayı amaçlamaktadır. Yazarın Şibalok karakterizasyonu, Fransız sosyolog ve felsefeci Pierre Bourdieu’nün (1930-2002) “simgesel /sembolik şiddet” kavramından yola çıkılarak çözümlenecektir.


Keywords


simgesel /sembolik şiddet, kadına yönelik şiddet, karakterizasyon, yansıtma kuramı, toplumcu gerçekçilik.

Author: Duygu ÖZAKIN
Number of pages: 461-475
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37339
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.