ISSN:2149-0821

1950’Lİ YILLARDA URFA’DA BASIN


Türkiye’de Demokrat Parti’nin tek parti olarak iktidar olduğu 1950-1960 yılları arasında, basın hayatında gelişme kaydedildi. Bu süreçte tüm Türkiye’de olduğu gibi Urfa’da da yayımlanan gazete sayısı arttı. Bu çalışmada 1950-1960 yılları arasında Urfa’da yayımlanan gazeteler incelendi. Gazetelerin adı, sorumluları ve görüşleri ele alındı. 1950’li yıllarda Urfa’da yayımlanan gazeteler zaman zaman hükümeti eleştirse de genellikle Demokrat Parti yanlısı bir tutum sergiledi. Urfa gazetesi hariç diğer gazeteler, 27 Mayıs askeri darbesine kadar bu tutumlarını devam ettirdi. Dönemin en etkili iletişim aracı olan gazeteler, Urfa’nın ihtiyaçlarını sık sık gündemde tutarak, ilgili makamların dikkatini çekmeyi büyük oranda başardı. Ayrıca sosyal yardım ve dayanışma hususlarında da gazeteler ciddi vazifeler üstlendi. Urfa’nın yerel basını, dönem araştırmalarında önemli bir kaynak olma özelliğini de taşır. Çalışmanın ana kaynakları gazetelerin özgün arşivi olmak üzere, Devlet Arşivleri’nden elde edilen belgeler ve diğer araştırma eserlerden oluşmaktadır.


Keywords


Basın, Urfa’da Gazeteler, Demokrat Parti.

Author: İbrahim Halil TANIK
Number of pages: 516-524
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37409
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.