ISSN:2149-0821

LÜKS MARKA TERCİHİNDE DUYGUSAL REKLAM ÇEKİCİLİKLERİNİN ETKİSİ


Araştırmamızın temel amacı; lüks marka tercihinde duygusal reklam çekiciliklerinin etkisini incelemektir. Araştırmamızın örneklemini Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmamızda veriler anket tekniği ile toplanmış ve analiz edilmiştir. Araştırmamızın bulgularına göre öğrencilerin lüks marka tercihlerinde duygusal reklam çekiciliklerinden etkilendikleri saptanmıştır.


Keywords


Lüks Marka, Reklam Çekicilikleri, Duygusal Reklam Çekicilikleri, Marka Tercihi, Lüks Marka Tercihi

Author: Evrim DERİNÖZLÜ - M. Nafiz DURU
Number of pages: 281-291
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37423
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.