ISSN:2149-0821

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HAYVAN SEVGİSİ KAZANDIRMAYA DÖNÜK METİNLER ÜZERİNE BİR İNCELEME


Türkçe öğretiminin temelini oluşturan metinler, ulusal ve evrensel değerlerin edinilmesi adına önemli kaynaklardandır. Sevgi ve merhamet duyguları bu değerlerin temelini oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda hayvana yönelik şiddet haberlerindeki ve istatistiklerindeki artış dikkate alındığında hayvan sevgisi edinilmesine yönelik metinler, öğrencilerin bu konuyu içselleştirmesine yardımcı olacaktır. Türkçe ders kitaplarındaki hayvan sevgisi konusuna yer veren metinlerin incelenmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Doküman analizi yöntemi ile yapılan çalışmada 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılları için hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarından her sınıf düzeyinde bir Türkçe kitabı incelenmiş, incelenen kitaplarda yer alan toplam 292 metinden hayvan sevgisinin yer aldığı metin sayısı 7’dir. 2017-2018 yılında 5. ve 6. sınıf düzeyinde ikişer, 7. sınıf düzeyinde bir metin bulunmakta, 8. sınıf düzeyinde ise hayvan sevgisi konusunda metin bulunmamaktadır. 2018-2019 yılında 5 ve 6. sınıf düzeyinde birer metin bulunurken 7 ve 8. sınıf düzeyinde ise hayvan sevgisi üzerine yazılan metin bulunmamaktadır. Metin sayısında azalma gözlenmiştir. Hayvan sevgisi konusunun sadece 5 ve 6. sınıf düzeyinde kalmaması, metinlerin daha dikkatli hazırlanması ve metinlerin sayısının arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Keywords


Hayvan sevgisi, hayvan hakları, ortaokul Türkçe ders kitabı.

Author: Selen PEKASLAN ÖZDAŞ - Salim DURUKOĞLU
Number of pages: 610-619
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37806
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.