ISSN:2149-0821

HAYAL ŞEHİR ŞİİRİNDE OTANTİK OLMA BAĞLAMINDA İMAJLAR


Yahya Kemal Beyatlı, Türk edebiyatında İstanbul’un kültürel dokusunu otantik olma bilinciyle tematik bir güç olarak işleyen şairlerden biridir. Otantik olma kimliğinde, mekân üzerinden görselleşen derinlikli imajlar, millî değerleri ve atalar kültünü canlı tutan bir işleve sahiptir. Şair, hayal şehirde canlanan imajları manevî iklimiyle geleneksel imaj kalıplarıyla içselleştirir. Otantik olma bilincinde mekân, sosyal ve kültürel bir formla vatan ve millet olma ülküsünü taşır. İstanbul ve Üsküdar semti ayna metaforuyla şairi canlı bir mekânda anılara ve kültürel belleğe yolculuğa çıkarır. Hayal Şehir şiirinde anlatıcı mekânın kendisi üzerindeki yoğun, yayılgan, dinamik ve geleneksel imajlarını ortaya koyar. Üsküdar semti Türk tarihinin ihtişamıyla nostaljik bir mekândır ve nostalji özlenen yaşanmışlık içeren mutlu anılar belleğidir. Üsküdar semti biyografik öyküsüyle İstanbul’u temsil etme ve Türk soyunun şanlı tarihine tanıklığıyla şairin ilham kaynağıdır. İstanbul’un Yahya Kemal’deki anlamı ‘hayal şehir’ imgesiyle otantik kimliği açan/yayan bir mekân imajıdır. Çalışmada Hayal Şehir şiirinde imajlarla ortaya konan otantik olma bilinci yorumlanmıştır.


Keywords


Anahtar kelimeler: Hayal Şehir, otantik olma bilinci, mekân, imaj.

Author: Fevziye Alsaç
Number of pages: 303-312
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.37807
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.