BYRON’UN MUZAFFER ÖLÜM FİKRİNE KARŞIN SHELLEY’İN ÖZGECİL SEVGİ ANLAYIŞI: PROMETHEUS’DAN PROMETHEUS UNBOUND’A
SHELLEY’S SELFLESS LOVE VERSUS BYRON’S VICTORIOUS DEATH: FROM PROMETHEUS TO PROMETHEUS UNBOUND

Author : Yeşim İpekçi
Number of pages : 354-367

Summary

İkinci nesil Romantik şairlerden Byron ve Shelley coğrafi, kültürel, sosyal ve politik hiçbir sınırlamaya bakmaksızın şiirlerini devrimci bir ruhla güçlendirmişlerdir. Her iki şairin de idealize ettiği bu devrimci ruh, mitolojinin direniş sembollerinden Prometheus’un çeşitli edebi türlerde, birbirini dışlayan iki farklı kompozisyonuna zemin hazırlamıştır. Byron’un Prometheus şiirinde temsil ettiği Prometheus, onun görgül temelli dünya anlayışına ve göndergesel dil kullanımına bağlı olarak Byronvari kahraman imgesinde şekillenmiş olup muzaffer ölüm mefhumunun sembolü haline gelmiştir. Öte yandan, Shelley’in Prometheus Unbound adlı lirik dramasında görgül aşkınlık anlayışıyla ve çağrışımcı bir dil kullanımıyla azat edilen Prometheus, zihni ve evreni yeniden şekillendirecek sonsuz bir tutkuyu besleyen özgecil sevginin sembolü olarak temsil edilmiştir. Bu çalışma, Shelley’in özgecil sevgi anlayışıyla yarattığı Prometheus’un, Byron’un muzaffer ölüm fikrini ihtiva eden Prometheus’unu ne şekilde aşkınlığa taşıdığını incelemeye çalışacaktır.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Byron, Prometheus, Shelley, Prometheus Unbound, Muzaffer Ölüm, Özgecil Sevgi

Read:483

Download: 188