ISSN:2149-0821

MUTSUZ ÇOCUKLAR ÜLKESİ ADLI ROMANDA YER ALAN HALK BİLİMİ MOTİFLERİ


Halk bilimi geçmişten günümüze değin toplum ve edebiyatın ayrılmaz bir parçasıdır. Çağdaş yazarlarımız tarafından toplumdaki etkisi fark edilen ve çağdaş eserlerde daha fazla yer edinmeye başlayan halk bilimine son yıllarda verilen önem artmıştır. Yapılan bu çalışmada son dönem yazarlarından Özgür Bacaksız’ın “Mutsuz Çocuklar Ülkesi” adlı çocukluk ve gençlik dönemlerini anlattığı biyografi niteliğindeki romanında yer alan halk bilimi motifleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yazarın eseri üzerine halk bilimi açısından yapılan bu çalışmada verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme metodu kullanılmıştır. Eserde halk bilimi açısından ön plana çıkan motifler alfabetik dizilime göre sıralanıp dikkate alınarak bulgular toplanmış ve değerlendirilmiştir. Bu motiflerle ilgili örnek cümlelerden bazıları eklenmiş olup unsurların tamamında yinelenen cümleler bulgular kısmına eklenmemiştir. Sonuç olarak ise eserin içerisinde barındırdığı 18 motif (akrabalık bağları, dua, meslekler, taşıtlar…) ile halkbilimi açısından yeterli olduğu ve sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Bacaksız, Motif, Halk Bilimi

Author: Nihat KAVAN - Erhan AKIN
Number of pages: 689-703
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38815
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.