ISSN:2149-0821

GÜNÜMÜZ SANATINDA FİGÜR MEKAN İLİŞKİSİ


İnsan, varlığını ve etrafındaki diğer canlı ve cansız nesneleri belli bir zaman boyutu içinde algılamaktadır. Figür, doğada rastlanan ya da düşsel her türlü varlık ve nesnenin genel adıdır. Mekan ise bir boşluk olarak ele alınırsa onu görünür kılan şey, canlı ya da cansız nesnelerin yer aldığı bir doluluk hali yaratılarak oluşturulabilir. Böylece figür ya da nesnelerin resimde yer alış biçimleri, konumları ile mekanın ortaya çıkışında katkı sağlayan önemli bir unsur olarak görülür. Araştırmanın amacı, günümüz sanatında figür mekan çalışmalarının incelenmesidir. Araştırma, günümüz sanatında figür mekan ilişkisini anlayabilmek açısından önemlidir. Araştırma günümüz sanatçıları ve eserleri ile sınırlıdır. Araştırma tarama modeli ve nitel veri analizi incelemesi yöntemi ile desenlenmiştir. Resim sanatında başlangıcınan beri figüratif resim anlayışı genel eğilim iken, 1950’lerden günümüze ise geçmişte plastik açıdan önem verilen kurmacaların yerine daha kavramsal çalışmalara yönelinmiştir. Her dönemde ayrı şekil ve yönlerle ele alınan figür ve mekan yorumlamaları, sanatçının göstermek istediğiyle şekillenir. Günümüz sanatçısı sınırsız biçim arayışlarıyla oluşturduğu mekansal düzenlemeleriyle ön plana çıkmaktadır.


Keywords


Figür, mekan, kavramsal sanat

Author: Selda MANT MENAY
Number of pages: 86-94
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.38929
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.