ISSN:2149-0821

TURİZM KENTİ OLMAYA ADAY AMASYA İÇİN ÖNERİLER


Bilindiği üzere günümüzde modern kentler, birçok sorununu çözüp vatandaşlarına en güzel imkanları sunma ve bulunulan mekânı yaşanabilir hale getirmek durumundadır. Bu konuda başta yerel yönetimlere ve merkezi idarenin illerdeki kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Tüm bu hususlar, turizm kenti olmaya aday olması yanında önemli turizm potansiyeline sahip Amasya şehri için de geçerlidir. Bu çalışmada konumu ve tarihi özellikleri ile önemli bir şehir olan Amasya'nın, turizm kenti olmasına yönelik fikir, düşünce ve önerilere yer verilmiştir. Şehrin fizikî, coğrafî ve tarihî özellikleri dikkate alınarak gözleme dayalı olarak yaptığımız çalışmamızda, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede nitel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerinden olan doğal ortama duyarlılık, araştırmacının katılımcı rolü, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya konması, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı analiz uygulamalarına yer verilmiştir. Bu yöntemle Amasya'nın turizm potansiyeli ele alınacak, değerlendirilecek ve varılan sonuçlar turizm kenti olmasını sağlayacak öneriler şeklinde sunulacaktır. Bu bağlamda öncelikle turist memnuniyeti, tur araçlarına park yeri, gelen misafirlere rehberlik hizmetlerinin verilmesi, konaklama, trafik düzenlemesi, içeri şehrin araç trafiğine kapatılması başta olmak üzere birçok konudaki gözlemler ve tespitler paylaşılacaktır.


Keywords


Amasya, Turizm, Turizm Kenti, Turizm ve Amasya, Öneriler

Author: Turgut İLERİ - Asım ÇOBAN
Number of pages: 248-259
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39264
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.