ISSN:2149-0821

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİNDE POPÜLER MÜZİKLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


Mesleki müzik eğitiminde geleneksel piyano eğitimi repertuvarını, etütler-egzersizler, metotlar ve çeşitli kaynaklardan elde edilen piyano eserleri veya bu eserlerin bir arada bulunduğu piyano albümleri oluşturmaktadır. Bu kaynakların, çoğunlukla klasik batı müziği armonisi ile bestelenen yapıtlardan oluştukları gözlemlenmiştir. Öğretim programlarının içeriğinin çoğunluğunun, öğrencilerin daha önce hiç duymadıkları melodilerden/eserlerden oluşmasının, piyano öğretim sürecini olumsuz etkileyebileceği varsayılmakta ve bu durumun, piyano eğitiminde ele alınması gereken bir konu olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitiminde popüler müziklerin kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış betimsel bir çalışmadır. Çalışma için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans I-II-III-IV düzeyindeki 25 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarına araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış ve veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, adayların çoğunluğunun popüler müziklerin piyano eğitiminde kullanılmasının bir sakıncası olmayacağı, aksine, teknik-müzikal gelişim, motivasyon/isteklilik, müzik dağarcığının genişlemesi ve müzik eğitimcisi olarak saygınlıklarının artması yönlerinden olumlu etkilerinin olabileceğini düşündükleri saptanmıştır.


Keywords


Müzik öğretmenliği, Piyano eğitimi, Piyano repertuvarı, Müzik türleri, Popüler müzikler

Author: H. Ozan DEMİRTAŞ - H. Seval KÖSE
Number of pages: 491-500
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39267
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.