DİN VE SİYASET İLİŞKİSİ
RELATIONS BETWEEN RELIGION AND POLITICS

Author : Erdal FIRAT
Number of pages : 103-114

Abstract

Çalışmada din ve siyaset arasındaki ilişki incelenmeye çalışmıştır. Dinin kökenleri, siyasetle olan ilişkisi ve toplumları nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Dinin toplumsal algılanışının ve bunun siyasete etkilerinin tartışıldığı makalede Türkiye'de siyaset ve din ilişkisi üzerinde durulmuş ve bu konu irdelenmiştir.

Keywords

siyaset, din, din ve siyaset, türkiye, dünya, fetö

Read:682

Download: 233