TEVFİK FİKRET İLE AHMET CEMİL’İN ŞİİR ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author : Bedirhan Ünlü
Number of pages : 368-377

Summary

1896-1901 tarihleri arasında varlığını sürdüren Servet-i Fünun topluluğu, Tanzimat’tan itibaren yönünü Batı’ya çeviren Türk edebiyatı tarihinde önemli bir kavşak noktasıdır. Şiirde Cenap Şehabettin ve Tevfik Fikret’in öne çıktığı Servet-i Fünun topluluğunda roman sahasının en önemli ismi Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Uşaklıgil’in dönemine ayna tutan Mai ve Siyah romanı bir şairin hayat hikâyesini anlatmasının yanı sıra içinde bulunduğu topluluğun poetikasını da yansıtması bakımından dikkat çekicidir. Ahmet Cemil karakteriyle Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahip olan Mai ve Siyah romanı, söz konusu bu topluluğun hem kişisel özelliklerini hem de edebiyata dair görüşlerini yansıtır. Döneminde ve döneminden sonra da adından sıkça bahsettiren Tevfik Fikret, Mai ve Siyah romanının başkarakteri Ahmet Cemil’le pek çok konuda ortak özellik sergiler. Fikret’in düz yazılarında kaleme aldığı görüşleri, birçok konuda Mai ve Siyah’ta Halit Ziya Uşaklıgil tarafından roman diline uyarlanarak Ahmet Cemil karakteriyle okuyucuya aktarılmıştır. Bu çalışmada da roman karakteri şair Ahmet Cemil’le Tevfik Fikret’in ortak şiir görüşleri karşılaştırılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Servet-i Fünun, Tevfik Fikret, Mai ve Siyah, Ahmet Cemil, Halit Ziya Uşaklıgil, poetika.

Read:683

Download: 220