ISSN:2149-0821

ORHAN KEMAL’İN KALEMİNDEN BİR ‘TİP’: KUDRET YANARDAĞ


Roman kişilerine dair değerlendirmelerde kullanılan kavramlardan biri de ‘tip’tir. ‘Tip’, tipikliğiyle öne çıktığı, içinde bulunduğu dönemin toplumsal belirleyicileriyle anlam bulduğu kadar bireyselliğiyle, ferdî zenginliğiyle de var olur. Temsil ettiği tipiklik, bireysel bir yaşantıyla birleşir, somutlaşır ve kendine özgü bir şahsiyetin öne çıkan parçası olur. ‘Tip’, üzerinde taşıdığı ‘tipiklik’in yanında ‘birey’ olarak var olmayı başaran roman kişisidir. ‘Tip’in şahsında, dönemsel çizgilerle resmedilmiş ‘tipiklik’; bireysellikle, ferdî zenginlikle ve içsel gerçeklikle tam bir sentez oluşturur. Kudret Yanardağ, Orhan Kemal’in biri diğerinin devamı niteliğinde olan Müfettişler Müfettişi (1966) ile Üç Kâğıtçı (1969) romanlarının başkişisidir ve 1940’lar sonu, 50’ler başı Türkiye’sinden sosyal bir ‘tip’tir. Bu çalışmanın başlıca amacı, Kudret Yanardağ’ı bir ‘tip’ örneği olarak değerlendirmek ve somut bir örnek üzerinden ‘tip’ kavramını tartışmaktır.


Keywords


Orhan Kemal, Müfettiş Müfettişi, Üç Kâğıtçı, Kudret Yanardağ, tip.

Author: Ahmet DEMİR
Number of pages: 186-203
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39365
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.