ISSN:2149-0821

MEHMED NİYAZİ’NİN DÂHİLER VE DELİLER ROMANINDA MEKÂNSAL HAFIZA


Edebiyat, mekân ve hafıza, zamansal sürekliliğin sağlanmasında etkin rol oynayan üç alandır. Disiplinler arası çalışmalarla zenginleşen bu üç alan arasındaki işbirliği, geçmişi bugüne taşımakla birlikte geleceğin mekân örgütlenmesine de olumlu katkılar sağlar. İnsanlar gibi mekânlar da anıların depolandığı bir hafızaya ihtiyaç duyarlar. Mekân hafızasını taşıyan araçlardan biri edebiyattır. Hafıza, geçmişin kayıtlarını tutarken ortaya koyduğu birikimle geçmiş devirlerin kültür, sanat ve düşünce dünyalarını tanıma ve bugünün şartlarında yeniden değerlendirme imkânı verir. Bu çalışmada Mehmed Niyazi’nin Dâhiler ve Deliler romanından hareketle mekânsal hafızanın taşınmasında edebiyatın rolüne değinilecektir. Hafıza mekânı olarak Marmara Kıraathanesi örneğini merkeze alarak yapılacak mekân okuması ile fiziki olarak yok edilse de edebiyatın tanıklığında yaşamaya devam eden mekânsal hafızanın bugüne söyledikleri dikkatlere sunulacaktır.


Keywords


Edebiyat, mekân, hafıza, Mehmed Niyazi, roman.

Author: Ebru BURCU YILMAZ
Number of pages: 44-54
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.