ISSN:2149-0821

ŞİİRİNİN YOLUNU TÜRKÇE İLE AYDINLATAN ŞAİR: TARIK ÖZCAN


Sözcükleri en etkileyici şekilde kullananlar, sözcüklere farklı çağrışım değerleri yükleyerek bireyleri sınırı çizilmiş dünyanın dışında bir yolculuğa çıkaranlar şüphesiz ki şairlerdir. Bir şairin kalıcı, etkileyici olması; duygu, düşünce ve hayal dünyasının yansımalarını dil ile ifade edebilme gücüyle doğru orantılıdır. Dili iyi kullanan şair; dilinin kurallarını, inceliklerini, derinliklerini bilir, söz varlığına hâkim olur. Modern Türk şiirinin önemli kalemlerinden olan Tarık Özcan, duygu yoğunluğunu Türkçe ile çok iyi ifade eden, Türkçeye âşık bir şairdir. O; şiirlerinde sembol ve imajları, alışılmamış bağdaştırmaları, metaforları, yazınsal sapmaları, söz sanatlarını ustalıkla kullanarak Türkçenin ifade gücünü gözler önüne sermekle kalmamış aynı zamanda Türkçeye olan sevgisini de dile getirmiştir. Makalede Tarık Özcan’ın İkindi Işığı, Kördüğüm ve Asyalı Hüzün adlı şiir kitaplarındaki şiirlerden hareketle şairin Türkçe sevgisini somutlaştırdığı dizelere yer verilecek, ilgili dizeler şairin ‘dil’ ile ilgili düşünceleri de dikkate alınarak yorumlanacaktır. Böylece Özcan’ın, şiirleri aracılığıyla okuruna yansıtmak istediği Türkçe sevgisi ortaya çıkarılmış olacaktır.


Keywords


Tarık Özcan, Şiir, Dil, Türkçe Sevgisi.

Author: Nilüfer Yıldırım
Number of pages: 232-239
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.