ISSN:2149-0821

TUTUNAMAYANLAR’IN ABSÜRT DUVARLARI


Tutunamayanlar, genellikle roman tekniğine getirdiği yeniliklerle anılmıştır. Eserin en az bunun kadar önemli olan bir diğer yönü ise modern hayatın kalıpları içinde kendine bir anlam/amaç bulamayan bireyin yaşadığı bunalım ve uyumsuzluğu sosyal yapıyı oluşturan kurumların eleştirisi üzerinden göstermesidir. Selim’in hayatı yaşamaya değer bulmaması, sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkan modern kentin insana sunduğu imkânları reddetmesi, modernizme karşı pasif isyan girişimidir. Absürt bireyin yaşadığı felsefî sorgulamalar, aynı zamanda derinlikli bir toplum eleştirisine dönüşür. Sosyal yapıyı dönüştürmeye çalışan entelektüel; benliğini anlama ve var olma nedenini sağlam temeller üzerine kurma arayışı içindedir. Bu çalışmada Tutunamayanlar, Albert Camus’nün absürt felsefesi doğrultusunda ele alınmış; ayrıca modern bireyin hayata karşı uyumsuz tavrının sebepleri üzerinde durulmuştur.


Keywords


Uyumsuz, absürdizm, entelektüel, bireysellik, Oğuz Atay.

Author: Mehmet Yılmaz
Number of pages: 176-185
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39372
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.