Ayla Kutlu’nun “Asi… Asi” Adlı Romanında Mitik Söylem-I: Yatay Boyutun Sembolleri

Author : Sema ÖZHER KOÇ
Number of pages : 114-127

Summary

ÖZET Modern Türk edebiyatına hikâye, roman, çocuk kitapları gibi pek çok farklı türde verdiği eserle katkı sağlayan Ayla Kutlu, romanlarını kurgularken toplumsal yapıya yön veren önemli olay ve dönemleri tarihi bir fon olarak seçer ve buradan hareketle kendi şekillendirdiği alternatif tarih anlayışıyla okuyucuya mesajlarını iletir. Ayla Kutlu son romanı Asi…Asi ile Osmanlı’nın son döneminden 2000’li yıllara kadar gelen Antakya’nın tarihini anlatır. Romanların kronolojik sıralaması göz önünde bulundurulduğunda yazarın Bir Göçmen Kuştu O ve bu romanın devamı olan Emir Bey’in Kızları ile Asi… Asi adlı yapıtlarda daha uzak bir tarih anlayışına yöneldiği; Kadın Destanı ile de bu uzaklığın mitik bir zamana ulaştığı dikkati çeker. Sanatçının Anadolu coğrafyasından Kafkaslara genişleyen bir uzama yerleştirdiği olayların anlatımını mitolojik unsurlarla zenginleştirmesi; evrensel insanın dünya üzerindeki varoluş yolculuğu olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada mitin tanımı ve özelliklerinden, mitoloji ve edebiyat arasındaki ilişkiden yola çıkılarak Ayla Kutlu’nun son romanı Asi…Asi’•’de geçen mitik unsurlar, yatay ve dikey boyutların sembolizminden yararlanarak bir ayrıştırmaya tabi tutulacak ve romanda yatay boyutun sembolleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca dikey boyutun sembolleri ise başka bir makalenin konusu olacaktır.

Keywords

Mit, yatay boyutun sembolleri, roman, Ayla Kutlu.

Read:818

Download: 346