ISSN:2149-0821

Sultan Raev’in Tımarhane’sinden Okunan Sovyet İdeolojisi


Geçen yüzyılın en önemli siyasi kırılmalarından olan Bolşevik Devrimi, Birinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmekle kalmaz, küresel ölçekte birçok ülkenin kaderini de etkiler. Devrimin neden olduğu ideolojik temelli bölünme, birçok ülkede toplumsal, siyasal ve ekonomik sonuçlar doğurur. Bu süreçten en fazla etkilenenler de elbette Sovyet Rusya halklarıdır. Türk dünyası üzerinde bilhassa Stalin döneminde artan bir ivme ile kendini hissettiren baskı politikaları, kendi değerlerinden uzaklaşmış, mankurtlaşmış, yalıtık birey ve toplumların oluşmasına neden olur. Kendi olmayı unutan bu bireylerden de sınırları önceden belirlenmiş taslak Sovyet vatandaşları üretilir. Devlet organları tarafından estirilen devlet terörü nedeniyle Rus yönetiminin, Türk coğrafyası üzerindeki emel ve uygulamalarını anlatma işi, edebiyatçıların vazifesi haline gelir. Kırgız edebiyatı yazarlarından Sultan Raev de bu sorumluluğu üstlenen sanatçılardandır. Bu çalışmada, Tımarhane romanındaki metaforik söylem üzerine düşünülmüş ve Sovyet Rusya ideolojisinin romandaki yansımaları çözümlenmeye çalışılmıştır.


Keywords


Sovyet Rusya, Stalin, Sultan Raev, Tımarhane, Mankurtlaşma

Author: Tuba DALAR
Number of pages: 240-253
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.