ISSN:2149-0821

LATİN AMERİKALI BİR ASKER; GENERAL FRANCISCO DE MİRANDA’NIN PERSPEKTİFİNDEN 18. YÜZYILDA İSTANBUL


Venezuelalı İspanyol General Francisco de Miranda’nın (1750-1816), Fransız devriminden üç yıl önce 1786’da Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yaptığı seyahati sırasında tuttuğu günlüğünde yer alan anı, gözlem ve izlenimlerini, içeren, ilk defa Fuat Carım’ın dilimize kazandırdığı eser (Venezuellalı Miranda’nın Türkiye’ye Dair Hatıratı); XVIII. yüzyılda İstanbul’a gelen ilk kez Latin Amerikalı bir askerin gerçekleştirdiği seyahat olması bakımından önemlidir. 1785 yılı sonlarına kadar Hollanda, Prusya, Avusturya ve İtalya’yı kapsayan uzun bir Avrupa yolculuğuna çıkan Miranda, 1786 yılında Yunanistan’dan sonra Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’a gelir. 1786 yılının Nisan-Eylül ayları arasında burada kalan Miranda daha sonra Karadeniz’e üzerinden Rusya’ya seyahatine devam eder. Dönemin en güçlü devletlerinden olan Osmanlı’nın işleyişini tanımak ve bunu Latin Amerika’da uygulayabilmek hayaliyle bu geziye çıkan General Miranda’nın Türkiye seyahatinin en büyük amacı Missisipi nehrinden Ümit Burnu’na kadar uzanan bu toprakları İspanyol hegemonyasından kurtararak tek ve özgür bir Amerika oluşturmak çabalarını ve ideallerini gerçekleştirmeğe yöneliktir. General Miranda’nın günlük ve anıları; özellikle coğrafyası, yapısı, imarı ve gündelik hayat başta olmak üzere İstanbul hakkında yaptığı gözlem ve tespitleri ile oldukça tasvirli ve dikkat odaklı anlatımlar içerir. XVIII. yüzyılda, ilk defa bir Latin Amerikalı bir komutanın Osmanlı devletini ve toplumunu merak edip incelemeler yapmak üzere gelip; anı, gözlem ve izlenimlerini yansıtması değerlendirilecek, yüzyılın İstanbul’unun toplumsal ve kültürel yönleri üzerinde durulacaktır.


Keywords


Venezuela, Miranda, seyahatname, Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul.

Author: NESRİN KARACA
Number of pages: 23-43
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39377
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.