ISSN:2149-0821

GÜNEY AMERİKA GELENEKSEL DANSLARINDAN MİLONGA, TANGO VE CHORO’NUN 20. YÜZYIL ÇAĞDAŞ GİTAR REPERTUVARINA KATKILARI


Güney Amerika geleneksel müziği, kıtanın geçirdiği tarihsel süreç ve barındırdığı toplumların kültürel çeşitliliği nedeniyle son derece zengindir. Kıtanın kültürel dokusu; yerli halklar, Afrika’nın çeşitli bölgelerinden köle olarak getirilen topluluklar ve Avrupa’dan gelen sömürgecilerin izlerini taşır. Bu çalışmada çağdaş klasik gitar repertuvarının önemli bir parçasını oluşturan milonga, tango ve choro dansları; kökenleri, ritmik yapıları, karakteristik özellikleri bağlamında ele alınacaktır. Bu dans formları; A. Fleury, A. Piazzolla, J. Pernambuco, H.Villa Lobos gibi 20. yüzyılda öne çıkan Güney Amerikalı bestecilerin gitar için bestelemiş oldukları eserlerden örnekler verilerek incelenecektir. Dans formları ve eserler, klasik gitar alanındaki çalım popülerliği gözetilerek seçilmiştir. Aynı şekilde geleneksel Güney Amerika müziklerinin besteciler tarafından özgün eserlere dönüştürülmesi ve gitar repertuvarına katkıları ortaya konacaktır. Çalışmamızın, bu eserleri seslendiren gitaristlere ve bu alandaki eğitimcilere katkıda bulunması hedeflenmektedir.


Keywords


Latin Dansları, Gitar, Milonga, Tango, Choro

Author: Mehmet ÖZKANOĞLU
Number of pages: 223-234
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39412
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.