ISSN:2149-0821

Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Mekânın Poetiği


Anlatıma dayalı türlerde gerçekleşen itibarî olayları zamansal göndergelerle ifade eden mekân, kahramanların varoluş durumlarına göre şekillenir. Sosyo-kültürel yapıya ait birlikteliklerin yanı sıra deneyimlerin de etkili olduğu mekân algısı, kişiden kişiye göre değişkenlik göstererek göreceli bir anlam kazanır. İnsan; mekânı, hem içinde yaşayan hem de dışarıdan gözlemleyen konumuyla var eder. İnsanın değerler dünyası ve ‘ben’i ile coğrafi çevreyi ‘yeni’den kurmasına göndermede bulunan algısal mekânlar, psikolojik bir yansımanın ürünü olarak ortaya çıkar. Makalede, Cengiz Aytmatov’un romanlarına mekân-insan ilişkisi açısından bir yaklaşım sergilenerek roman kişilerinin mekâna yansıyan yüzü irdelenmeye çalışıldı. Buna göre çalışmada, olayların geçtiği yerler, roman kişilerinin ruhsal görüngülerine göre; kapalı/ dar ve açık/ geniş mekânlar şeklinde sınıflandırıldı.


Keywords


Cengiz Aytmatov, roman, algısal mekânlar, açık/ geniş mekânlar, kapalı/ dar mekânlar.

Author: Mutlu Deveci
Number of pages: 147-160
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.