ISSN:2149-0821

TİEBOUT HİPOTEZİ AÇISINDAN İÇ GÖÇTE MALİ DÜŞÜNCELERİN ETKİSİ: TEORİK BİR ÇERÇEVE


Tiebout hipotezi, yerel yönetimler ekonomisi literatürü içerisinde oldukça önem arz eden bir hipotez olup, belirli varsayımlar altında bireylerin kamusal mallara ve vergilere yönelik tercihlerini en iyi şekilde yansıtan yerel kamusal mal üretici birime taşınarak göstereceğini ileri sürmektedir. Çalışma Tiebout hipotezi hakkında teorik bir çerçeve sunmakta, Tiebout hipotezi bağlamında iç göçte mali düşüncelerin varlığını kanıtlama konusunda Oates’in 1969 yılında yapmış olduğu ilk ampirik analiz üzerinde durmaktadır. Çalışma, Oates’in 1969 yılında yapmış olduğu ilk çalışma sonrası literatürde vergi ve kamusal mal düzeyinin emlak değerleri üzerinde etkisinin olduğu yönünde yeni kanıtlara yer vererek konunun yerel yönetimler maliyesi açısından önemini koruduğunu göstermektedir. Oates’i takip eden pek çok çalışma iç göçte mali düşüncelerin etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dahası, Tiebout hipotezi açısından Türkiye özelinde yapılan ampirik çalışmalara da değinilerek; Tiebout hipotezi ve iç göçlerde mali düşüncelerin etkisi bakımından üniter devletler için de bir çıkarımda bulunulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye özelinde yapılan sayılı çalışma üniter devletlerde bile iç göçte mali düşüncelerin etkili olduğu sonucunda hemfikirdirler.


Keywords


Tiebout hipotezi, İç göçler, Mali düşünceler, Yerel yönetimler maliyesi

Author: Berkan KARAGÖZ
Number of pages: 190-199
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39416
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.