ISSN:2149-0821

BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK ERZURUM YAKUTİYE MEDRESESİ


Etrafı doğal tepeler ile çevrilidir. Anadolu’nun en yüksek yerleşim yeri olan Erzurum kentinde bulunan tarihi eserler, XIV. yüzyıla aittir. Sanatsal anlamda mükemmel denilebilecek türden yapılardır. Sanat tarihçilerinin değerlendirmeleri yerel tarih ya da Türk tarihi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmaktadırlar. Bu kent birçok istilaları yaşamış ve her istilacı kente eser bırakmıştır. Bazı istilacılar bu eserlerden bazılarını tahrip etmiş olsalar da halen ayakta duranlar bulunmaktadır. İlhanlı, Selçuklu, Saltuklu ve son olarak Osmanlı eserleri kenti süslemeye devam etmektedir. Eserlerin yapımında taş malzeme kullanılması yörenin doğal yapısını anlatması açısından önemlidir. Taş malzeme süslemeleri ve motifleri, yöre insanının doğa, din, toplumsal yaşam ve siyasi algılarını vurgulamaktadır. Kentte birçok eser bulunmakla beraber, çalışmamızda yalnızca Yakutiye medresesi üzerinde durulacaktır. Burada vurgulamak istediğimiz hem sosyal bilgiler dersinin hem de tarih dersinin sınıf dışı eğitim yöntemi ile öğrencinin zihninde daha kalıcı tarih bilinci oluşturmak olacaktır. Yani eserde bulunan motifler üzerinden ve yörede halk dimağında olan değerlerin öğrenciye aktarımı ile yeni nesillerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Keywords


Erzurum, Yakutiye medresesi, doğa, egemenlik, din

Author: Mehmet ÖZMENLİ
Number of pages: 64-73
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39438
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.