ISSN:2149-0821

DİL EDİNCİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR ARAÇ OLARAK ÇEVİRİ


Dil edinci, öğrenenlerin bir dilde iletişim edimini ortaya koymalarını sağlayan tüm bilgi ve becerilerin toplamı olarak tanımlanabilir. Eğitim ve öğretimde eğitimcilerin kendileri ya da kurumları adına koydukları hedeflere göre bu bütün, bir ana dil edincini, bir ya da daha fazla yabancı dildeki bilgi ve becerileri ya da her iki alanı kapsayabilmektedir. Edinilen bir dilin pekiştirilmesinde ya da öğrenilen bir yabancı dilin geliştirilmesinde eğitimde uygulanan yöntemlere göre mevcut araçların yanında çeviri uygulamalarının olası rolüne ilişkin yeterince spesifik araştırmanın var olup olmadığı ise tartışmalı bir konudur. Başka bir anlatımla bugün özellikle yabancı dil öğretimi alanı için 'çeviri' kavramı, yabancı dil öğretimi ile ilgili tartışmaların tarihinde büyük eleştirilere maruz kalmış 'dilbilgisi-çeviri' yöntemi ile otomatik biçimde ilişkilendirilmektedir. Bu yöntem ise, çeviri olgusunun doğası gereği hedef dilin dışında bir dili, başka bir söyleyişle ana dili devreye soktuğundan eleştirilmiş ve büyük oranda terkedilmiş bir yöntemdir. Bu çalışmada anılan yöntemden bağımsız olarak çeviri uygulamalarının dil edincinin ölçülmesinde yerinin olup olmayacağı kuramsal acıdan tartışılacak, yapılan bir çeviri uygulaması çerçevesindeki bulgular ışığında dil edincinin hangi boyutlarla ölçülebileceğine ilişkin öneriler geliştirilecektir.


Keywords


Dil edinci, çeviri, dil edincini ölçme, yabancı dil, çeviriyi değerlendirme.

Author: Rahman AKALIN
Number of pages: 269-280
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39471
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.