ISSN:2149-0821

KURUMSAL KİMLİK YARATMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM (ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)


Yurttaşların belediye hakkındaki izlenimleri, düşünceleri, algıları ve tutumları belediye imajı olarak adlandırılırken, belediyelerin mevcut konumlarını korumaya yönelik çabaları ile kurumsal kimlik belirleme unsurunu oluşturmaktadır. Belediyelerin stratejik yönetim çabaları vasıtası ile belirlediği kimlik bileşenleri çeşitlendirilerek yerel, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak reklamlarla tanıtılmalı, insanlarda farkındalık oluşturulmalı ve bireylerin kente ve belediyeye yönelik talepleri attırılmalıdır. Stratejik yönetim bu noktada önemli bir araçsal mekanizma olarak kabul edilebilir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal kimliğin oluşturulmasında etkili unsurları ve yeterlilik dereceleri arasındaki farklılıkları belirlemek ve stratejik iletişim çaba ve faaliyetler üzerinde odaklanmaktır. Bu stratejik yönetim faaliyetleri, kurum ve kuruluşun çevre araştırmaları, problemin ortaya çıkarılması, durum analizi, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının büyük bir titizliği sonucunda ortaya çıkmaktadır. Literatür taraması ile durum analizi yapılan bu çalışma ile Elazığ belediyesinin kurumsal kimlik yaratma amacı ile gerçekleştirdiği stratejik çabaları irdelenecektir. Araştırma sonucunda, Elazığ Belediyesi, şeffaf ve katılımcı bir yönetimle, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekte, toplum çıkarlarını ve ihtiyaçlarını giderme konusunda oldukça başarılı bir belediye izlenimi vermektedir. Kentin görünen değerleri ile görünmeyen değerlerinin de gün yüzüne çıkarılması gerekmekte, bölgesel kalkınma açısından diğer iller ile bir koordinasyon sürecine girerek, ortak katılım ve uzlaşı ile birlikte hem belediye kimliğini, hem de belediye imajını daha fazla artırabileceği belirlenmiştir


Keywords


Kurum Kimliği, Stratejik İletişim, Elazığ Belediyesi, Stratejik Yönetim, Belediye İmajı

Author: Yusuf GÖRGÜLÜ
Number of pages: 587-609
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39489
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.