ISSN:2149-0821

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA HİZMET SAĞLAMA MODELİ OLARAK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ: ESKİŞEHİR İÇİN DURUM ANALİZİ


Sanayi sektörünün gelişimine paralel olarak emek faktörünün istihdamı yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla istihdam edilen çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanması da önem kazanmıştır. Bu alanda dünya ölçeğinde çeşitli uygulamalar dikkate alınarak Türkiye’de 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmada 6331 sayılı kanun neticesinde ortaya çıkan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) piyasası iki aşamada incelenmiştir. Öncelikle piyasanın özellikleri, yasal çerçevesi ve unsurları üzerinde durulmuş, sonrasında ise Eskişehir’de OSGB piyasasının durum analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış ve 11 OSGB yetkilisi ile görüşülmüştür. Görüşme sırasında kullanılan sorular daha önce yapılmış benzer çalışmalardan da yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, uygulamada çeşitli sıkıntıların olduğu ve OSGB firmalarının bu sorunları çözmeye yönelik tipik oligopol piyasasında görülebilecek davranışlar içinde oldukları belirlenmiştir. Bu durumda devletin piyasayı kontrol ve düzenlemeye yönelik müdahalesinin önem kazandığı görülmektedir.


Keywords


İş sağlığı ve güvenliği, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), Oligopol piyasası, Eskişehir OSGB firmaları.

Author: Ergin UZGÖREN - Gamze DUGAN
Number of pages: 1-22
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39516
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.