DERME DERGİSİ VE MALATYA’DA FOLKLORİK UNSURLAR
JOURNAL AND FOLKLORIC ELEMENTS IN MALATYA

Author : Fatih SOLMAZ
Number of pages : 393-411

Summary

Derme Dergisi, Malatya Halkevi’nin bir haber organı olarak 1 Haziran 1937 yılında yayım hayatına başlar. Bu dergi kısa zamanda bölgede çok önemli çalışmalar yapılmasına zemin hazırlar. Derme’de folklor, edebiyat, tarih, tıp, veterinerlik, gibi birçok alanda önemli yayımlar yapılır. Bu yayımlar içersin de folklorik çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak derlemedirler. Derme dergisinde, bölge insanın inanış, adet, gelenek-göreneklerinin yanı sıra atasözleri, âşıkları, şiirleri velhasıl duygu ve düşünüş dünyası hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Derme dergisini tanıtmak, folklorik unsurlar tespit ve tasnif etmektir. Bu dergideki folklorik unsurla olarak: monografi yazıları, halk bilgisi, geçiş dönemleri ve halk inançları tespit edilmiş ve incelenmiştir.

Keywords

Read:576

Download: 246