ISSN:2149-0821

DERME DERGİSİ VE MALATYA’DA FOLKLORİK UNSURLAR


Derme Dergisi, Malatya Halkevi’nin bir haber organı olarak 1 Haziran 1937 yılında yayım hayatına başlar. Bu dergi kısa zamanda bölgede çok önemli çalışmalar yapılmasına zemin hazırlar. Derme’de folklor, edebiyat, tarih, tıp, veterinerlik, gibi birçok alanda önemli yayımlar yapılır. Bu yayımlar içersin de folklorik çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalar genel olarak derlemedirler. Derme dergisinde, bölge insanın inanış, adet, gelenek-göreneklerinin yanı sıra atasözleri, âşıkları, şiirleri velhasıl duygu ve düşünüş dünyası hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Derme dergisini tanıtmak, folklorik unsurlar tespit ve tasnif etmektir. Bu dergideki folklorik unsurla olarak: monografi yazıları, halk bilgisi, geçiş dönemleri ve halk inançları tespit edilmiş ve incelenmiştir.


Keywords


Author: Fatih SOLMAZ
Number of pages: 393-411
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39526
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.