ISSN:2149-0821

SİYASAL PARTİLERİN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINI SEÇMENLERİN DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Siyasal halkla ilişkiler çalışmaları, seçmen ile siyasal partiler ve siyasal aktörler arasında sürdürülebilir bir iletişim kurulmasını sağlayan etkinliklerden biridir. Bu tür çalışmalar, seçmenleri inandırmak, ikna etmek ve son tahlilde beklentileri yönünde bir siyasal tercihte bulunmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu amaç çerçevesinde gerçekleştirilen siyasal halkla ilişkiler çalışmaları sadece seçim dönemlerinde gerçekleştirilen bir faaliyet değil, sürekli ve planlı bir şekilde yapılması gereken faaliyetler bütünüdür. Bu çalışmada, siyasal partilerin halkla ilişkiler çalışmaları seçim dönemleri dışındaki süreç çerçevesinde incelenerek, seçmenlerin bu çalışmaları değerlendirmelerini analiz etmektedir. Çalışmada alan araştırması yöntemi uygulanmış, bu çerçevede veri toplama aracı olarak da anket tekniğine başvurulmuştur. Basit tesadüfi örneklem esasına göre uygulanan araştırmada 1127 kişilik bir örneklem grubuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıların siyasal partilerin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi düzeyinin düşük olduğu, seçim dönemleri dışında siyasal partilerin seçmen ziyaretinin sınırlı bir şekilde gerçekleştirdiği, yerel siyasette en rahat ulaşılabilir siyasal aktörün siyasal parti il başkanları olduğu, yeni iletişim teknolojilerinin siyasal halkla ilişkiler bağlamında sınırlı bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.


Keywords


Siyasal Halkla İlişkiler, Siyasal Partiler, Siyasal İletişim

Author: ADEM DOĞAN - Yeşim ŞENER
Number of pages: 358-377
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39549
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.