ISSN:2149-0821

TÜRKİYE’NİN YÖNETİŞİM PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME


Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen Heraklitus’un bu cümlesinin haklılığı hemen her alanda aşikârdır. Bu alanlardan biri de yönetimdir. Yönetim alanındaki değişimler diğer alanlarda olduğu kadar hızlı değildir. Ancak yönetim alanında özellikle de yönetim anlayışlarında ciddi değişiklikler söz konusudur. Çok yakın bir geçmişe kadar geleneksel kamu yönetimi anlayışı hâkimiyetini korurken yavaş yavaş yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de yönetişimdir. Yönetişim kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin birlikte karar aldıkları, işbirliği yaptıkları, istişarelerde bulundukları yönetim anlayışını ifade etmektedir. Geleneksel kamu yönetiminin katı, hantal, kapalı yönetim anlayışı yerine; esneklik, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin egemen kılındığı bir anlayıştır yönetişim. Yönetişim anlayışının önemine binaen çeşitli kurum ve kuruluşlar yönetişimle ilgili farklı araştırmalar yapmakta ve raporlar yayınlamaktadırlar. Bu kurum ve kuruluşlardan biri de Dünya Bankasıdır. Dünya Bankası 1996 yılından itibaren Dünya Yönetişim Göstergeleri projesi kapsamında raporlar yayımlamaktadır. Raporlarda yönetişimin ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik, siyasi istikrar ve şiddetsizlik, hükümet etkinliği, düzenleyici kalite/mevzuat kalitesi, hukukun üstünlüğü, yolsuzluğun kontrolü şeklinde ifade edilen altı boyutu ele alınmaktadır ve raporlar 200’ün üzerinde ülkeyi kapsamaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Bu çalışmanın amacı Dünya Bankası’nın raporlarına göre Türkiye’ye yönelik bir değerlendirme yapmaktır. Bu doğrultuda çalışmada Türkiye’nin Dünya Yönetişim Göstergeleri raporuna göre yönetişimin ifade edilen altı boyutu doğrultusunda 1996-2017 yılları arasındaki yönetişim performansı değerlendirilecektir.


Keywords


Türkiye, Yönetişim, Dünya Bankası, Dünya Yönetişim Göstergeleri.

Author: Sadegül DURGUN - Ahmet Hamdi AYDIN
Number of pages: 538-550
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39561
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.