ISSN:2149-0821

Tanzimat Romanında Kurumsal Olmayan Boyutu ile Eğitim: Eğitimciler ve Öğreticiler


Tanzimat’ın ilanıyla birlikte siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda Batı etkisinin belirginleşmesi edebî sahada da yankısını bulur. Batılılaşma düşüncesinin sosyo-kültürel alandaki yansımaları, özellikle sosyal fayda prensibi ile hareket eden dönem sanatçılarını harekete geçirir. Çünkü bu dönem sanatçıları, Batılılaşma fikriyle başlayan değişim hareketlerinin temelinde eğitimi bir sorun olarak ele almak gerektiğine inanırlar. Düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla farklı yazı ve yayın türleri kullanan sanatçılar, roman türündeki eserlerinde de amaçlarına uygun hareket ederler. Dönem aydınlarının eğitim ile ilgili önemsedikleri bir başka unsur da okul (mektep)dışında verilen eğitimin içeriği ve niteliğidir. Bu açıdan çalışmada, Tanzimat dönemi romanlarından hareketle eğitim ve öğretimin kurumsal olmayan boyutu değerlendirilecektir.


Keywords


Tanzimat Romanı, eğitim sorunu, eğitimciler, öğreticiler.

Author: Mutlu Deveci - İpek YILDIZ
Number of pages: 161-175
DOI:
Full text:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.