SUSKU VE ŞAİR: TARIK ÖZCAN’IN ŞİİR EVRENİ

Author : Sema Oruç
Number of pages : 339-353

Summary

1970’lerden itibaren şiirlerini kaleme alan Tarık Özcan, 2005 yılında yayımladığı İkindi Işığı adlı şiir kitabıyla birlikte akademisyen kimliğinin yanı sıra şair kimliğiyle de edebiyat dünyasında yerini alır. Özcan’ın akademik çalışmaları şiirinde yeni bir arka kültürün oluşmasını sağlamıştır. Gelenekten kopmayıp modern dilin ve tekniğin imkânlarını kullanarak yazdığı ikinci dönem şiirlerini topladığı Kördüğüm şiir kitabıyla asıl çıkışını yakalayan şairin, şiirlerinde daha çok bireye yer verdiği görülür. Ancak yaşadığı topluma da kayıtsız kalmadığını gösteren şiirleri de mevcuttur. Şair Kördüğüm ile başladığı kendi üslubunu oluşturma edinimini Asyalı Hüzün’de zirveye taşımıştır. Şiirlerinde biçimsel değişikliklere giden Özcan, gelenekle beslediği Hüzün, Aşk, Kadın, Ölüm, Tabiat gibi temalara devam eder. Biz bu çalışmamızda Özcan’ın hayatından yola çıkarak O’nun his dünyasına ulaşmaya çalışacağız.

Keywords

Şiir, Tarık Özcan, hüzün, aşk, kadın, zaman, ölüm, tabiat.

Read:520

Download: 216