ISSN:2149-0821

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI BAĞLAMINDA BİR SÖZLÜKÇE ÇALIŞMASI


Her alanda olduğu gibi yabancı dil eğitimi alanında da teknolojik gelişmelerin önemli bir katkı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Teknolojinin dil eğitimi alanına sunduğu katkı özellikle öğrenen özerkliği bağlamında değerlendirilebilir. Gelişen bilgisayar, telefon ve yazılım teknolojilerinin dil öğrenen bireylerin okul ve ders dışındaki zaman diliminde kendi dil öğrenme süreçlerini sürdürebilmelerine olanak sağlaması sürecin devamlılığı açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Teknoloji Destekli Yabancı Dil Eğitimi önemli bir eğilim haline gelmiştir. Bu bağlamda salt bu konu üzerine yazılmış pek çok akademik çalışma önemli uluslararası dergilerde yayınlamıştır ve hatta bazı önemli dergiler kapsam olarak sadece Teknoloji Destekli Yabancı Dil Eğitimi üzerine kuruludur. Aynı şekilde, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi de bu konu üzerine odaklanmıştır. Konu teknoloji olduğu için teknolojinin dil eğitimi bağlamında kullanılması ile ilgili kavramlar çoğunlukla İngilizce kökenli olup bu kavramların Türkçe karşılıkları tam olarak yerleşmemiştir. Bu çalışma kapsamında teknolojinin dil eğitimi çerçevesinde kullanımı bağlamında farklı boyutlarda ortaya çıkan terimlerin Türkçe karşılıkları ortaya konmuş ve yaklaşık 300 terimden oluşan bir sözlükçe çalışması sunulmuştur. Oluşturulan sözlükçede yer verilen terimler genel teknoloji terimleri (bandwidth, augmented reality vb.), teknoloji kullanımına ilişkin etik terimler (cybercrime, copyright vb.) genel donanımsal ve yazılımsal terimler (keyboard, hardware vb.), teknoloji destekli dil öğrenimine yönelik özel terimler (virtual learning, flipped learning vb.) ve birleşik (portmanteau) terimler (webinar, malware vb.) olmak üzere beş ana kategoriden seçilmiştir.


Keywords


Teknoloji, Dil eğitimi, İngilizce, Terim, Sözlükçe

Author: İsmail YAMAN
Number of pages: 675-688
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39618
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.