ISSN:2149-0821

MEHMET AKİF’İN DEĞERLER BİLİNCİNDE BİR RUHSAL DÜŞ/İNSANDEĞER TASARIMI: ASIM MODELİ


Türk ve Dünya Edebiyatı’nda gerek yazarların, gerekse düşünürlerin geleceğe dair kurgularını desteklemek adına yarı tasarı yarı gerçek karakterler oluşturduğunu görüyoruz. Voltaire’in Candida’sı, Tevfik Fikret’in Haluk’u gibi. Benzer gençlik prototiplerinden birisi de Mehmet Akif’in Asım’ıdır. Ancak Asım hem çıktığı dönem itibariyle hem de taşıdığı değer bilincinin göndergeleriyle diğerlerine göre oldukça önemli farklılıklar taşır. Bir tasarım olarak Akif’İn dünyasına giren Asım, zamanla bunu aşarak sonrasında bir idealler yumağına, dönemin gereği ve gerçeğine dönüşür. Eksik tavırları tamamlar, durgun yapıları eyler ve her yaptığıyla fonksiyonelleşen dinamik bir tavra bürünür. Daha genel söylersek Akif Asım’laşırken Asım da Akif’leşir. Birbirini besleyen iki tavır ortak bir ruh gerçekleşmesini üretmiştir. Dolayısıyla Asım, dönemi için insan, iyilik ve değerler adına kesif, yoğun, özet ve özlem bir karakter tasarımıdır. Şiirin her mısrasında bu tasarımın sosyal hayata, algılara, savaşlara dair reel hayat duruşunu gözlersiniz. Aktif, bilinçli, vatansever bir dik duruşun adı olmaklığını Asım’la gerçekleştirmiştir.


Keywords


Değerler bilinci, Mehmet Akif, Asım, iyilik.

Author: Fatih ARSLAN
Number of pages: 23-31
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.39690
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.